Co warto wiedzieć o programie SMART?

Co warto wiedzieć o programie SMART?

Dofinansowania są bardzo ważne dla firm. Dzięki nim przedsiębiorstwo może rozwijać się i podbijać kolejne rynki. Firma Argonavi pomaga w uzyskaniu różnego typu dotacji, w tym także programu Smart.

Ścieżka SMART dotacje – co warto wiedzieć?

Program Smart to program rządowy. Jego celem jest wspieranie najmniejszych przedsiębiorców w naszym kraju. W ramach programu Smart przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowania na inwestycje i rozwój swojej działalności. Dzięki nim można rozwijać firmę, co jest przecież kwestią priorytetową. Dofinansowania w ramach programu rządowego Smart, są przeznaczone dla firm, które zatrudniają do 49 pracowników. Ich roczny obrót bądź suma bilansowa nie może przekroczyć 10 milionów euro. Co istotne, w ramach programu Smart można otrzymać dofinansowanie na takie projekty, jak na przykład inwestycje w maszyny i urządzenia czy kupno nowych technologii. Do tego dolicza się również modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz szkolenia pracowników. Oferowane jest również wdrożenie systemów zarządzania jakością i działania marketingowe oraz promocyjne. Program rządowy Smart jest bardzo ceniony przez przedsiębiorców. Często oferowane są też dotacje dla dużych przedsiębiorstw.

Program Smart

Maksymalna wysokość dofinansowania w przypadku programu Smart wynosi 70 proc. wartości projektu. Trzeba jednak wiedzieć, że jego wartość nie może przekroczyć milion złotych. Jeżeli mowa o przedsięwzięciach związanych z ekologią, wsparcie finansowe może wynieść nawet do 80 proc. wartości konkretnego projektu. Żeby można było ubiegać się o dotacje Smart, właściciel firmy musi spełnić określone wymagania. Jednym z nich jest posiadanie ważnej działalności gospodarczej. Do tego dolicza się brak długów publicznych i prywatnych, a także odpowiednie zaangażowanie finansowe ze strony przedsiębiorcy. Program Smart to świetna okazja dla mikro- i małych firm chcących zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku poprzez inwestycje w rozwój swojej działalności. Według szacunków ekspertów, z tego programu skorzysta tysiące firm. Dofinansowanie jest bardzo pomocne dla przedsiębiorstwa. Może pomóc w pozyskaniu nowych technologii, szkoleniach pracowników i modernizacji infrastruktury, co wpłynie znacząco na zwiększenie jakości produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo, a jest to przecież jedna z kwestii priorytetowych. Dlatego nikogo nie powinno dziwić, że coraz więcej przedsiębiorców stara się o przyznanie dofinansowania na firmę. Obecnie jest ich bez liku, a program SMART to tylko jeden z wielu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 − 11 =